Terapi


#TrygTerapi 

Tryghed er altid uanset terapiretning i fokus hos mig, og vores fælles arbejde foregår kun, når der er tryghed i rummet.
Jeg sænker ofte tempoet i samtalerne for virkelig at forstå udfordringerne, og samtidig er jeg nysgerrig på styrker og ressourcer.

Jeg tager i mit arbejde udgangspunkt i evidensbaserede metoder og har derfor uddannet og specialiseret mig i tre terapiformer.

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT)

EFT er en parterapeutisk metode, der tager sit teoretiske udgangspunkt i tilknytningsteorien.
Metoden er udviklet af Dr. Susan Johnson gennem mere end 20 år.

Emotionsfokuseret parterapi foregår i dialog med jer og mellem jer.
Vi arbejder sammen på at skabe et trygt rum for jer begge to.
Vi hjælper hinanden med at afdække de negative mønstre, der er med til at skabe konflikter eller afstand mellem jer, med henblik på at skabe nye og mere positive mønstre i jeres parforhold og fremme kontakten imellem jer.

Læs mere om metoden her: 
Emotionsfokuseret parterapi | DKCEFT   
Jeg er medlem af DKCEFT og står på deres liste over parterapeuter. 
Jeg har de seneste år arbejdet intenst med parterapi og har virkelig gode erfaringer med at arbejde emotionsfokuseret med par.


Kognitiv Adfærds Terapi (CBT)

Kognitiv Adfærds Terapi, på engelsk kaldet Cognitive Behavioral Therapy (CBT), har som hovedformål at facilitere psykisk bedring ved at identificere og ændre urealistiske og uhensigtsmæssige tanke– og adfærdsmønstre, der hæmmer livsudfoldelsen.
Kognitiv terapi har vist sig særligt virksom i forhold til behandling af angst og depression.
Jeg har særligt specialiseret mig i angstbehandling og har været medforfatter på behandlingsmanualen "Få Styr På Angsten".


Compassion Fokuseret Terapi (CFT)

Jeg er meget inspireret af Compassion Fokuseret Terapi (CFT).
CFT er en forholdsvis ny psykologisk retning, hvor der er fokus på udvikling af compassion.
En opmærksomhed på, at vi alle har brug for at mærke en balance i den compassion, vi modtager, og den vi giver til os selv og andre.
En balance mellem egenomsorgen og omsorgen for andre.