Parterapi


I parterapien arbejder vi sammen på at skabe et trygt rum, hvor I begge føler jer hørt og forstået.

Vi hjælper hinanden med at forstå, hvad der bliver svært for jer, hvilke mønstre eller negative dynamikker, I kan havne i.

Vi er nysgerrige på, hvad der kan bringe jer væk fra hinanden og gøre forbindelsen imellem jer skrøbelig.

Sammen arbejder vi på nye måder at kommunikere på, så forbindelsen mellem jer bliver stærkere.

Parterapi er for jer, der havner i svære dynamikker præget af konflikt eller afstand.
 For jer, der er i tvivl,
eller for jer, der har oplevet svære hændelser eller svigt, som I har svært ved at løse selv.

Parterapi er for jer, der oplever forskelle i lyst, der påvirker jeres sexliv negativt.  

Parterapi er også for jer, der gerne vil passe på jeres forhold, og for jer, der er lige der, hvor I kan mærke, at der er noget, der begynder at blive svært.