Individuel terapi


I individuel terapi hjælper vi hinanden med at udforske og forstå de udfordringer og konflikter, du oplever i dit liv.

Vores fokus vil være, at du opnår en dybere forståelse af dig selv, og får hjælp til at håndtere de udfordringer, du møder i dit liv, på en ny måde.

Vi arbejder sammen på at skabe et trygt rum for dig, hvor du føler dig hørt og forstået.

Individuel terapi er for dig, der oplever udfordringer, du har svært ved at håndtere selv, og for dig, der oplever, at havne i svære dynamikker i dine nære relationer eller i dit parforhold.

Individuel terapi er også for dig, der er nysgerrig på dig selv og for dig, der gerne vil forstå dig selv bedre.