Forældrerådgivning


I forældrerådgivningen er vi nysgerrige på, hvad der er udfordrende for jer,
og sammen kigger vi på nye måder at løse eller håndtere udfordringerne på.

Vi hjælper hinanden med at skabe et trygt rum, hvor I føler jer hørt og forstået.

Vores fokus vil være at skabe en kærlig og tryg forbindelse til jeres børn.

Hos mig er der plads til at begå fejl, for det gør alle forældre.

Forældrerådgivning er for jer, der oplever, at I havner i konflikter, I har svært ved at håndtere.

Forældrerådgivning er for jer, der har svært ved at finde en fælles vej i måden at være forældre på.

Forældrerådgivning er også for jer, der er usikre på, om I gør det rigtige, for jer der har svært ved at sætte grænser og for jer, der gerne vil vokse som forældre og styrke relationen til jeres børn.